News

ยอดตัวเลขสถานการณ์โควิด 19 ในหัวหิน

รายงานตัวเลขสถานการณ์ COVID 19 ในหัวหิน

ขอบคุณข้อมูล และภาพ Infographic จากเพจ ศูนย์บัญชาการ ป้องกัน Covid19 อำเภอหัวหิน
สามารถเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสาร การเฝ้าระวัง ติดตาม และป้องกัน COVID 19 ได้ที่
เพจ ศูนย์บัญชาการ ป้องกัน Covid19 อำเภอหัวหิน
และไลน์กลุ่ม  “ข้อมูลป้องกันCOVID หัวหิน”
https://line.me/ti/g2/chX2FZJnRrMlmRSbniihqg

19 เมษายน 2563: ตัวเลขเช่นเดียวกับวันก่อนหน้านี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *