News

เคล็ดลับออกแบบออฟฟิศให้พนักงานอยากมาทำงาน

เจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า การออกแบบออฟฟิศให้สวยสามารถช่วยดึงดูดให้พนักงานเข้ามาทำงานในออฟฟิศได้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ด้วยต้นทุนค่าเช่าออฟฟิศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจส่วนใหญ่จึงเลือกออกแบบออฟฟิศให้มีประโยชน์ใช้สอยสูงสุด ส่งผลให้หลาย ๆ ออฟฟิศนั้นเต็มไปด้วยของใช้และอุปกรณ์สำนักงานจำนวนมาก ซึ่งสร้างความรู้สึกอึดอัดให้กับพนักงานได้โดยไม่ทันตั้งตัว

ดังนั้น เพื่อช่วยให้เจ้าของธุรกิจแก้ปัญหาการออกแบบออฟฟิศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลองมาดู 3 เคล็ดลับดี ๆ ที่นำมาฝากในบทความนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบออฟฟิศที่ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด แต่ยังตอบโจทย์การทำงานของพนักงานกัน

1. ออกแบบพื้นที่ทำงานให้เหมาะสม
พื้นที่ทำงานที่สะดวกสบายและเหมาะสมกับการทำงานสามารถช่วยให้พนักงานโฟกัสกับงานได้อย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้ การออกแบบออฟฟิศจึงควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ขนาดของพื้นที่ การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ แสงสว่าง อุณหภูมิ และเสียงรบกวนให้ดี โดยสำหรับพนักงานที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานสูง ควรจัดพื้นที่ให้โปร่งโล่ง สว่าง และเงียบสงบ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนพนักงานที่ทำงานที่ต้องอาศัยการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น ควรจัดพื้นที่ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสะดวก หรือ เลือกทำห้องประชุมสำหรับคุยงานเล็ก ๆ แยกต่างหาก เพื่อไม่ให้รบกวนพนักงานคนอื่น

2. ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานมีส่วนสำคัญต่อประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยเหตุนี้ เจ้าของธุรกิจจึงควรออกแบบออฟฟิศที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงานด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ของตกแต่งที่ทำความสะอาดได้ง่าย การเลือกดีไซน์ออฟฟิศที่ทำความสะอาดได้สะดวก ไปจนถึงการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ห้องพักผ่อน และ ห้องพยาบาล รวมถึงมีการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สะอาด ปลอดภัย และน่าอยู่

3. ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
การทำงานร่วมกันและปฏิสัมพันธ์กันภายในออฟฟิศเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างทีมเวิร์คและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เจ้าของธุรกิจจึงควรออกแบบออฟฟิศให้มีห้องสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ อย่างชัดเจน ตลอดจนมีการวางตำแหน่งทีมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการทำงานมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้สะดวกต่อการทำงานและติดต่อกันทั้งภายในและภายนอกทีม

นอกจากปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว การออกแบบออฟฟิศยังควรคำนึงถึงความต้องการของพนักงานแต่ละบุคคลด้วย โดยก่อนที่จะลงมือเลือกแบบออฟฟิศ เจ้าของธุรกิจยังควรเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการออกแบบออฟฟิศ เพื่อให้ได้ออฟฟิศที่ตอบโจทย์ความต้องการและช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุข และรู้สึกอยากกลับมาทำงานที่ออฟฟิศมากกว่าที่อื่น ๆ

>>> ออกแบบออฟฟิศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *