FEATURED

8 เส้นทางท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์


8 เส้นทางเช็คอินกินเที่ยว ประจวบคีรีขันธ์

ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ จัดทำแผ่นพับข้อมูลท่องเที่ยว “8 เส้นทางเช็คอินกินเที่ยว” นำเสนอประวัติความมาของจังหวัด, คำขวัญแต่ละอำเภอ, แหล่งท่องเที่ยว, ร้านอาหารแนะนำ และแผนที่ในรูปแบบภาพวาดสีสันสวยงาม สำหรับพกติดตัวในการเดินทางแบบง่ายๆ ทั้ง 8 อำเภอ ตั้งแต่อำเภอหัวหิน ไปจนถึงอำเภอบางสะพานน้อย

นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถขอรับเอกสารได้ที่ ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์


สามารถคลิกที่รูปเพื่อขยายใหญ่

แผนที่เส้นทางหัวหิน
สามารถคลิกที่รูปเพื่อขยายใหญ่

แผนที่เส้นทางปราณบุรี สามร้อยยอด กุยบุรี และอำเภอเมืองประจวบ
สามารถคลิกที่รูปเพื่อขยายใหญ่

แผนที่เส้นทางทับสะแก บางสะพาน บางสะพานน้อย
สามารถคลิกที่รูปเพื่อขยายใหญ่


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *